11.08.2006

Gangsetning gengur vonum framar

Gangsetning kera í kerskála 3 hefur á undanförnum vikum gengið vonum framar og nú hefur um helmingur allra kera í skálanum verið gangsettur. Ef fram fer sem horfir gæti því allur skálinn verið kominn í rekstur í byrjun september, eða allt að tveimur mánuðum fyrr en fyrstu áætlanir gerðu ráð fyrir.

Starfsfólk í kerskála hefur lagst á eitt við að leysa þetta verk sem best af hendi og það ætlunarverk hefur tekist frábærlega. Margir hafa verið reiðubúnir að vinna mikla yfirvinnu og ljóst er að án þess væri gangur verksins mun minni. Þá hefur fólk verið fljótt að tileinka sér nýtt vinnulag við endurgangsetningu kera og á skilið mikið hrós fyrir fagmennsku.

Til að mæta auknu vinnuálagi var ákveðið að fjölga starfsfólki á vöktum í kerskálanum. Auglýst var eftir nýju starfsfólki en þörfin fyrir fleira fólk hefur að mestu verið uppfyllt af fólki sem var reiðubúið að færa sig úr sínum hefðbundnu störfum, aðallega úr steypuskála og flutningasveit, og koma til tímabundinna starfa í kerskála. Þá hafa starfsmenn ýmissa verktaka leyst mörg verkefni og verið reiðubúnir að vinna mikið.

Frá því gangsetning í skálanum hófst í júlí hafa að jafnaði um fjögur ker á dag verið gangsett. Flest hafa þau gengið vel, en þó hefur þurft að stöðva nokkur ker aftur og gera við. Þegar hafa öll ker verið grófhreinsuð og undirbúningur fyrir gangsetningu hinna 80 keranna er í fullum gangi.

Öllum sem unnið hafa að verkefninu á undanförnum vikum eru færðar bestu þakkir fyrir sitt framlag.


« til baka