25.01.2007

73% Hafnfirðinga telja starfsemi álversins hafa mikla þýðingu fyrir bæinn

Tæp 51,5% Hafnfirðinga eru andvíg stækkun álversins í Straumsvík en rúm 39% hlynnt samkvæmt viðhorfskönnun sem Capacent Gallup gerði í desmber fyrir Alcan. Þrír af hverjum fjórum Hafnfirðingum töldu hins vegar að starfsemi álversins hefði mikla þýðingu fyrir Hafnarfjarðarbæ og mikill meirihluti svarenda (68,1%) taldi álverið vera góðan vinnustað. Níu af hverjum tíu Hafnfirðingum töldu líklegt að þeir tækju þátt í íbúakosningum um stækkun álvers Alcan í Straumsvík og rúmlega 71% mikinn áhuga á að vera upplýst um röksemdir fyrir stækkun. Yfir helmingur Hafnfirðinga, eða um 58%, er ánægður með störf Alcan á Íslandi en 16% eru óánægð.

Spurt var um frammistöðu Alcan í umhverfismálum og mengunarvörnum og telja sex af hverjum tíu Alcan standa sig vel í umhverfismálum og rúm 61% töldu fyrirtækið standa sig vel í mengunarvörnum. Tæpur fjórðungur bæjarbúa taldi Alcan hins vegar standa sig illa á þessum sviðum og ljóst er að fyrirtækisins býður það verkefni að greina með skýrari hætti frá þeim frábæra árangri sem náðst hefur í umhverfismálum. Einnig var spurt um frammistöðu Alcan í öryggismálum og taldi yfirgnæfandi meirihluti bæjarbúa, eða rösklega 85%, að fyrirtækið stæði sig vel í öryggismálum.

Þegar svarendur voru beðnir að meta hversu mikil eða lítil áhrif ákveðnir þættir hefðu á afstöðu þess til stækkunar álversins kom í ljós, að bæjarbúar töldu mögulega loftmengun hafa mest áhrif. Næst mest vægi hafði möguleg sjónmengun og þar á eftir komu beinar tekjur Hafnarfjarðar af álverinu.

Frá því könnunin var gerð í desember síðastliðnum hefur mikil umræða verið um málefni álversins og áhugi á málinu almennt aukist. Þá verður að teljast líklegt, að sú sögulega þverpólitíska niðurstaða sem náðist um deiliskipulag Straumsvíkursvæðisins og kynnt var í vikunni muni hafa mikil áhrif á umræðuna framundan, ekki síst vegna 70% minnkunar á svokölluðu þynningarsvæði umhverfis álverið sem samkomulagið kveður á um. Umrædd deiliskipulagstillaga er mjög metnaðarfull og þar er t.a.m. gengið mun lengra en áður hefur verið gert á Íslandi hvað varðar umhverfisleg markmið.

Úrtakið var 1500 manns búsettir í Hafnarfirði á aldrinum 18-70 ára. Svarhlutfallið í könnuninni var 56,4%.


« til baka